Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Поетика М.Гоголя (на прикладі повісті "Вій")

Тип работы: Курсова робота К-во страниц: 32 стр. Цена: 40 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ   
Розділ 1. Методологія дослідження     
1.1. Поняття художнього образу, його функції, класифікація   
1.2. Поняття символу, його структури, функції
Розділ 2.Українські образи і символи у ранній творчості Гоголя
(на матеріалі повісті «Вій»)                                                                        
2.1.Проблеми вивчення образності і символізму в циклі «Миргород»
(на прикладі повісті «Вій») у вітчизняному та зарубіжному літературознавстві   
2.2.Фольклорні мотиви повісті «Вій» М. Гоголя        
2.3.Вій як узагальнений образ нечистої сили        
Висновки   
Список використаної літератури