Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Модерністські тенеденції в поезії Срібного століття

Тип работы: Дипломна робота К-во страниц: 120 стр. Цена: 100 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ  
Розділ I. Огляд наукової літератури з проблеми дослідження    
Розділ II. Еволюція і специфіка російського символізму     
2.1.Покоління російських символістів
2.2.Творчість О. Блока в контексті російського і світового символізму
2.3.Динаміка розвитку ліричного героя О. Блока
Розділ III. Художні здобутки російського акмеїзму       
3.1.Маніфести акмеїстів   
3.2.Основні мотиви лірики А.Ахматової    
3.3.Особливості творчого світу М. Гумільова    
Розділ IV. Письменники поза напрямами і течіями    
4.1.Художня система М. Цвєтаєвої
4.2.Еволюція творчості Б.Пастернака
Висновки   
Список використаної літератури       
Додатки