Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Художнє відкриття поезії "Срібного століття": Анна Ахматова, Марина Цвєтаєва, Борис Пастернак

Тип работы: Магістерська робота К-во страниц: 90 стр. Цена: 100 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ
Розділ І. "Срібна доба" - час відкриттів і знахідок
1.1.Особливості російського модернізму
1.2.Найвідоміші течії російського модернізму та
їх представники
1.2.1.Символізм
1.2.2.Акмеїзм
1.2.3.Футуризм
1.2.4.Імажинізм
Розділ ІІ. Основні теми та мотиви лірики Анни Ахматової
2.1.Формування художнього методу в ранній творчості А.Ахматової
2.2.Проблема пізнання "ближнього" в любовній ліриці А.Ахматової
2.3.Лірика кохання А.Ахматової
Розділ ІІІ. Провідні риси лірики Марини Цвєтаєвої
3.1. Естетичні погляди творчості М.Цвтаєвої
3.2. Художня своєрідність поетичного доробку М.Цвєтаєвої
Розділ ІV.Поетичний світ Бориса Пастернака
4.1.Ідейно-художня своєрідність ранньої лірики Б.Пастернака
4.2.Творча еволюція Б.Пастернака
Розділ V.Методичний аспект вивчення "Срібної доби" за
шкільною програмою
5.1.Особливості вивчення російської поезії кінця ХІХ - початку ХХ століття
5.2.Розробка конспекту уроку, присвяченого темі"Срібне століття"
Висновки
Список використаної літератури
Додатки