Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Ад'єктоніми, мотивовані географічними назвами сингулятивами та плюративами

Тип работы: Бакалаврська робота К-во страниц: 50 стр. Цена: 50 грн.
Содержание:

ЗМІСТ
Вступ                                                                                           
Розділ 1. Ойконімія Полтавської області
1.1.Ойконіми як об'єкт наукового дослідження
1.2.Принципи і мотиви номінації населених пунктівПолтавської області 
1.3.Способи словотворення ойконімів Полтавської області
1.4.Відприкметникові ойоконіми
Розділ 2. Проблеми ад'єктонімії та історія її вивчення
2.1. Поняття про ад’єктоніми
2.2. Проблема залежності між членами дериваційного ряду
2.3. Проблема напрямку деривації ад’єктонімів
2.4. Структурне формування твірної основи для деривації ад’єктонімів.
Розділ 3. Основні умови формування ад'єктонімів Полтавської бласті під впливом діалектів
Розділ 4. Вторинна номінація в ад'єктонімах, мотивованих сингулятивами і плюративами (Полтавський регіон)
4.1. Вторинна номінація як мовний засіб пізнання дійсності
4.2.Вторинна номінація в однослівних ад’єктонімах
4.3.Вторинна номінація в багатослівних ад'єктонімах 
Висновки
Список використаної літератури
Додатки