Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Топонімічні назви м. Львова

Тип работы: Дипломна робота К-во страниц: 75 стр. Цена: 200 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ    
Розділ 1. З історії дослідження топонімії    
1.1.Поняття про топонімію       
1.2. Розвиток топонімії в Україні
1.3. Історична класифікація топонімів    
Розділ 2. Лексико-семантична та структурно-словотвірна парадигма
мотивувальної бази топонімів міста Львова     
2.1. Лексико-семантична парадигма мотивувальної бази топонімів м. Львова 
2.2.Структурно-словотвірна парадигма топонімів м. Львова       
2.3. Топонімія міста Львова в антропоцентричному аспекті     
Розділ 3. Особливості творення відтопоніміних прикметників географічних назв
м. Львова у формі однини і множини     
3.1. Характеристика базової основи відтопоніміних прикметників географічних
назв м. Львова у формі однини і множини  
3.2.Структурні моделі прикметників, які співвідносяться з географічними
назвами у формі однини     
3.3. Структурні моделі прикметників, мотивовані географічними назвами у формі
множини                    
Висновки        
Список використаної літератури