Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Стилістичні функції лексичних засобів мови. Лексичні синоніми, їх стилістичне використання. Полісемія. Антонімія. Паронімія

Тип работы: Практичне заняття К-во страниц: 30 стр. Цена: 20 грн.
Содержание:

План

1.Лексична система української мови – найважливіший компонент її стилістичної системи.

2.Лексичні синоніми та їх стилістична роль. Парафраза. Евфемізми.

3.Слова однозначні і багатозначні, їх стилістичні функції.

4.Переносне значення й переносне вживання слова.

5.Метафора. Стилістичні особливості загальномовних та індивідуально-авторських метафор.

6.Стилістична роль метонімії та синекдохи.

7.Антоніми, їх типи, творення та стилістичне використання. Антитеза. Оксюморон.

8.Пароніми. Парономазія.