Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Стилістичні функції числівників, займенників. Стилістичне використання дієслівних форм

Тип работы: Практичне заняття К-во страниц: 35 стр. Цена: 35 грн.
Содержание:

 

План
1.Стилістичні функції числівників:
а) стилістичні особливості порядкових та кількісних числівників, зокрема дробових, збірних і неозначено-кількісних;
б)  особливості зв'язку числівників з іменниками.
2.Стилістичне використання займенників:
а) семантико-стилістичне переосмислення особових займенників залежно від умов використання;
б)  стилістичні особливості зворотного і присвійних займенників;
в)  уживання займенників сам і самий.

г)  стилістичні особливості прономіналізованого числівника один.
3.Стилістичне використання дієслівних форм.
4.Стилістичні особливості числа й особи дієслова.
5.Стилістичне значення зміни часових форм.
6.Синоніміка способів дієслова. Стилістичні можливості наказового способу.
7.Роль інфінітива    у    створенні    стилістичних    відтінків    вислову    (раптовість, повторюваність, категоричність наказу тощо).
Практичні завданян
Віднайти в художніх текстах приклади використання одного часу дієслова в значенні іншого.