Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Стилістична характеристика синтаксичних засобів мови

Тип работы: Практичне заняття К-во страниц: 60 стр. Цена: 40 грн.
Содержание:

План
1.Смислові відтінки і стилістичні особливості синтаксичних синонімів (паралельних синтаксичних конструкцій).
2.Стилістична функція порядку слів у реченні.
3.Узгодження присудка з підметом.
4.Стилістика односкладних речень.
5.Відокремлені члени речення.
6.Стилістична характеристика вставних і вставлених конструкцій.
7.Звертання і його стилістичні можливості.
8.Стилістичне використання приєднувальних конструкцій.
9.Стилістичні особливості прямої, непрямої і невласне прямої мови.
Практичні вправи
Наведіть 2-3 приклади синтаксичних синонімів. Доберіть із літератури 5 прикладів із приєднувальними конструкціями та 2 з невласне прямою мовою;
поясніть стилістичну роль таких синтаксичних структур
З’ясуйте, чи доречним є вживання дієслівних форм на но‑, то‑ в таких реченнях: Складено останній вступний іспит;
Завершено сівбу озимих; У цьому сезоні нами започатковано творчі звіти митців перед киянами; Верховною Радою прийнято постанову;
Відбудеться публічний захист дисертації на здобуття вченого ступеня доктора юридичних наук В. Петренком;
На ниві українського фермерства помітних успіхів поки що не досягнуто;
Дирекцією концерну запропоновано оригінальний вихід із скрутного становища
(Із газет).