Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Стилі української мови

Тип работы: Практичне заняття К-во страниц: стр. Цена: грн.
Содержание:

План
1.Стиль мови і стиль мовлення.
2.Класифікація стилів. Функціональні стилі сучасної української літературної мови, їх різновиди,
лексичні і граматичні характеристики.
3.Історія становлення основних функціональних стилів сучасної української літературної мови.
4.Що таке колорит висловлювання? Які бувають колоритно-стильові різновиди мови?
Якими мовностилістичними засобами вони створюються?
Завдання
Доберіть зразки різних стилів української літературної мови на одну з тем: “Весна – пора народження нового життя”,
“Моє майбутнє”, “Права й обов’язки громадянина України”, “Розквітай же, рідна мово!”.
Визначте їх специфічні ознаки (лексичні, граматичні та ін.).
Наведіть приклади колоритно-стильових різновидів мови, письмово визначте їх особливості.