Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Семантико-стилістичне функціонування фразеологізмів із дієслівним компонентом

Тип работы: Курсова робота К-во страниц: 32 стр. Цена: 30 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ   
Розділ 1. Фразеологізм як лінгвістична одиниця        
1.1.Проблематика питання
1.2.Поняття про обсяг української фразеології  
Розділ 2. Класифікація фразеологізмів       
2.1. Семантична класифікація
2.2. Генетична класифікація   
2.3. Функціональна класифікація
Розділ 3. Структурно-екстралінгвістична підоснова фразеологізма із дієслівним компонентом   
3.1. Дієслівні фразеологізми зі структурою словосполучення
3.2. Метафоризація при творенні фразеологізмів з дієслівним компонентом        
Висновки       
Cписок використаної літератури