Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Семантико-синтаксична функція сполучників у структурі простого ускладненого речення та складного речення

Тип работы: Бакалаврська робота К-во страниц: 74 стр. Цена: 200 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ
Розділ 1. Граматична неоднорідність сполучників вукраїнській літературній мові
1.1.Сполучники як виразники відношень у реченнях 
1.2.Засоби вираження сполучникового приєднувального зв'язку 
1.3.Позиції пояснювально-ототожнювальних сполучників  
Розділ 2. Сполучники у простому ускладненому реченні
2.1.Поняття про просте ускладнене речення   
2.2. Єднальні сполучники   
2.3.Протиставнi i протиставно-зiставнi сполучники  
2.4. Роздiловi сполучники      
Розділ 3. Сполучники у складносурядних реченнях
3.1.Сутність i особливостi складносурядних речень 
3.2.Складносуряднi речення з єднальним значенням 
3.3.Складносурядні речення iз зiставно-протиставним значенням
3.4.Складносуряднi речення з розділовим значенням  
3.5.Складносуряднi речення з градацiйним значенням      
3.6.Складносуряднi речення з пояснювальним значенням 
Розділ 4. Сполучники у складнопідрядному реченні
4.1.Аналітичні сполучники в організації структури складнопідрядного речення                                                                                  34
4.2.Взаємодія граматичної семантики підрядних сполучників і часток у структурі складного речення
Висновки
Список використаної літератури