Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Прислівник

Тип работы: Конспеккти уроків для 7 класу К-во страниц: 27 стр. Цена: 15 грн.
Содержание:

ТЕМА: Розряди прислівників
МЕТА:
Навчальна. Навчити семикласників розпізнавати різні за значенням прислівники в текстах, правильно
використовувати їх;
Розвиваюча.Підвищувати культуру мовлення, формувати естетичний смак.
Виховна. Виховувати повагу до народних вірувань, звичаїв.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: пiдручник, таблиця «Розряди прислівників за значенням»
Методи і прийоми роботи: колективна робота, метод вправ, евристична бесіда, робота з словником,
розповідь учителя.
Засоби навчання – тлумачний словник.
Міжпредметні зв’язки – народознавство, історія України.

УРОК № 
ТЕМА: Прислівники, що означають стан природи, стан людини
МЕТА:
Навчальна. Навчити семикласників розпізнавати прислівники, що означають стан природи чи стан людини,
в текстах, правильно використовувати їх;
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів.
Виховна. Виховувати допитливість, оптимізм.
Тип уроку: закріплення та систематизація знань.
Обладнання: пiдручник, таблиця «Розряди прислівників за значенням»
Методи і прийоми роботи: метод вправ, евристична бесіда, розповідь учителя, гра «Одним словом»
Засоби навчання –орфографічний словник.
Міжпредметні зв’язки – природознавство, історія України.

УРОК № 
ТЕМА: Ступені порівняння прислівників
МЕТА:
Навчальна. Домогтися засвоєння учнями матерiалу про ступенi порiвняння прислiвникiв; формувати вмiння
утворювати i правильно вживати в мовленнi прислiвники вищого i найвищого ступенів порiвняння.
Розвиваюча. Розвивати: увагу, спостережливiсть, логiчне мислення.
Виховна. Виховувати мудрiсть, розважливicть, кращi риси характеру.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: пiдручник, таблиця «Ступені порівняння прислівників»
Методи і прийоми роботи: метод вправ, робота біля дошки, розповідь учителя.
Засоби навчання – орфографічний словник.
Міжпредметні зв’язки – українська література