Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Лінвігстичний аналіз тексту як засіб формування мовленнєвої компетенції школярів

Тип работы: Магістерська робота К-во страниц: 85 стр. Цена: 90 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ
Розділ 1. Психологічні аспекти мовленнєвого розвитку школярів
1.1.Історичний розвиток проблеми мовленнєвого розвитку школярів  
1.2.Генеза мовлення в загальному контексті розвитку дитини    
1.3.Поняття про мотиви і функції мовлення  
Розділ 2. Особливості мовленнєвої змістової лінії програми з української мови
2.1.Добiр навчального змiсту нової програми з рідної мови  
2.2.Комунікативно-діяльнісний підхід у навчанні рідної мови
2.3.Співвідношення понять «мова» і «мовлення»  
Розділ 3. Текст як засіб розвитку мовленнєвоє компетенції учнів
3.1.Поняття про проблему мовленнєвого контролю    
3.2.Поняття про вдосконалення мовленнєвої культури учнів     
3.3.Підходи до вивчення тексту  
3.4.Ієрархiчна структурованість змicту тексту      
Розділ 4. Система лінгвістичних вправ як основа лінгвістичного аналізу тексту
4.1.Система лінгвістичних вправ   
4.2.Лексико-семантичні вправи     
4.3.Лексико-стилістичні вправи     
4.4.Вправи логіко-лексичні
4.5.Вправи на конструювання і трансформацію     
Висновки
Список використаної літератури
Додатки