Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Лексичні синоніми, їх стилістичне використання. Полісемія. Антонімія. Паронімія

Тип работы: Практичне заняття К-во страниц: 30 стр. Цена: 15 грн.
Содержание:

План
1.Лексична система української мови – найважливіший компонент її стилістичної системи.
2.Лексичні синоніми та їх стилістична роль. Парафраза. Евфемізми.
3.Слова однозначні і багатозначні, їх стилістичні функції.
4.Переносне значення й переносне вживання слова.
5.Метафора. Стилістичні особливості загальномовних та індивідуально-авторських метафор.
6.Стилістична роль метонімії та синекдохи.
7.Антоніми, їх типи, творення та стилістичне використання. Антитеза. Оксюморон.
8.Пароніми. Парономазія.