Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Інтер'єктива в структурі української народної казки (структура і семантика)

Тип работы: Бакалаврська робота К-во страниц: 50 стр. Цена: 65 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ                                                                                                                       
Розділ 1. Інтер’єктиви як суб’єктивно-модальні форми в реченні                    
1.1.Поняття про інтер’єктиви
1.2. Суб’єктивна сфера інформаційної структури інтер’єктивів           
Розділ 2. Характеристика звуконаслідувальних слів та слів звуконаслідувального походження української мови                                       
2.1.Проблема мовного статусу категорії звуконаслідувальних слів   
2.2.Структура ономатопоетичних слів української мови                    
2.3.Стилістичні функції звуконаслідувальних слів                            
Розділ 3. Комунікативна організація висловлень з інтер’єктивами на тлі суб’єктної перспективи тексту
української казки   
3.1. Інтер’єктиви у формуванні Я– та Він-модусних рамок висловлення                                                                                                            19
3.2. Способи реалізації суб’єктної перспективи висловлень зі звуконаслідуваннями                                                                                            21
3.3. Імпліцитна реалізація суб’єкта мовлення за допомогою звуконаслідування                                                                                                 24
3.4. Інтерпретаційна комунікативна модель висловлення за допомогою звуконаслідування                                                                                                 25
Розділ 4. Інтер’єктивні комунікеми у структурі діалогічного дискурсу        
4.1. Поняття про інтер’єктивні комунікеми                                           
4.2. Поняття про реактивний комунікативний акт                                 
Розділ 5. Вигуки іншомовного походження                                                      
Висновки                                                                                                               
Список використаної літератури                                                                          
Додатки