Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Функціонально-семантичні властивості генітивних речень у художньому дискурсі

Тип работы: Бакалаврська робота К-во страниц: 58 стр. Цена: 200 грн.
Содержание:

ЗМІСТ

Вступ
Розділ І. Лінгвістичні особливості функціонування односкладних речень
1.1.Поняття про односкладні речення                                                   
1.2.Лінгвістичні особливості функціонування односкладних особових речень у сучасній українській мові                                                                      9о                    
1.2.1. Характеристика означено-особових односкладних речень       
1.2.2. Односкладні неозначено-особові та узагальнено-особові речення                                                                                                       12
1.3. Безособові односкладні речення та специфіка їх уживання у поетичному мовленні                                                                                            14
1.4. Інфінітивні односкладні речення у сучасній українській мові     
1.5. Особливості уживання номінативних односкладних речень у сучасній українській мові                                                                                     19
Розділ ІІ. Синтаксична природа генітивних речень
2.1.Поняття про генітивне речення                                                         
2.2.Структурно-семантичні особливості стверджувальних речень    
2.3.Заперечні генітивні речення                                                              
2.4.Генітивно-квантитативні речення                                                     
Розділ ІІІ. Функціонально-семантичні властивості генітивних речень у художньому дискурсі
Висновки
Список використаної літератури
Додатки