Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Функціонально-семантичне поле темпоральності в ідіостилі Василя Симоненка

Тип работы: Бакалаврська робота К-во страниц: 65 стр. Цена: 200 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ     
Розділ 1. Проблема пропозиційної структури в лінгвістиці       
1.1.Поняття про термін «пропозиція»     
1.2. Структурування пропозиції  
1.3. Визначення вербального/ невербального статусу знань  
Розділ 2. Темпоральна системно-структурна організація як об’єкт дослідження у мовознавстві  
2.1. Поняття про темпоральну структуру художнього тексту  
2.2. Виділення функціонально-семантичних категорійних значень    
2.3.Абзац    
2.4.Іваріантні та варіантні макрокатегорії     
Розділ 3. Жанрова специфіка темпоральної структури художнього тексту    
Розділ 4. Час у творчості Василя Симоненка як темпоральний код структури людського досвіду   
Розділ 5. Локально-темпоральна парадигма в ідіостилі В. Симоненка         
Висновки    
Список використаної літератури     
Додатки