Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Функціонально-семантичне поле оцінки в сучасній українській мові

Тип работы: Бакалаврська робота К-во страниц: 64 стр. Цена: 200 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ
Розділ І. Категорія оцінки у сучасному мовознавстві
1.1.Тлумачення понять «функцiйно-семантичної категорiї» та «функцiйно-семантичного поля»
1.2.Лексичні засоби вираження оцінки     
Розділ ІІ. Словотвірні засоби вираження оцінки
2.1.Теоретичні аспекти семантико-функціонального аналізу експресивної лексики
2.2. Особливості семантики експресивних лексичних одиниць    
2.3. Засоби вираження експресивної семантики лексичних одиниць
2.4. Категорійно-семантичні типи експресивної лексики української літературної мови
2.5.Функціонування експресивної лексики в художньому мовленні
Розділ ІІІ. Функціонування засобів оцінки в сучасній українській мові
3.1.Оцінність як ознака текстів       
3.2. Функціонування стилістично знижених елементів у сучасній українській мові     
3.3. Використання словотвірних засобів для вираження оцінки  
3.4.Функціонування фразеологізмів з оцінним змістом    
3.5. Синтаксичні засоби вираження оцінки  
Висновки
Список використаної літератури
Додатки