Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Функціонально-семантична категорія аспектуальності в ідіостилі О. Ковіньки

Тип работы: Бакалаврська робота К-во страниц: 60 стр. Цена: 200 грн.
Содержание:

Зміст
Список умовних скорочень
Вступ
Розділ І. Аспектуально-фазова система українського дієслова у функціональному плані
1.1.Граматична категорія виду як основна категорія у структурі функціонально-семантичного поля аспектуальності  
1.2.Функціонально-семантична категорія аспектуальності: центр і периферія   
1.3.Аспект як граматична категорія   
Розділ ІІ. Категорія виду як центрально-периферійна дієслівна категорія
2.1. Історія виникнення і значення терміна «вид»   
2.2. Видова основа як носій значення доконаного/недоконаного виду  
2.3. Структура граматичної категорії виду   
2.4. Акціональні аспекти дії та їх взаємодія з семантикою виду  дієслова   
2.5. Характеристика корелятивних видових пар   
2.6. Функціонально-семантичне поле аспектуальності в ідіостилі О. Ковіньки  
Висновки
Список використаної літератури
Додатки