Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Формування мовнокомунікативної компетентності студентів коледжу з використанням медіа-технологій на заняттях з української мови

Тип работы: Бакалаврська робота К-во страниц: 90 стр. Цена: 200 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ
Розділ І. Особливості мовнокомунікативної компетентності
1.1.Добiр навчального змiсту нової програми з рідної мови
1.2.Комунікативно-діяльнісний підхід у навчанні рідної мови   
1.3.Спвівідношення понять «мова» і «мовлення»
Розділ 2. Особливості використання медіа-технологій на уроках
української мови
2.1.Роль медіа-технолгій в освітньому процесі       
2.2. Використання медіа-технологій на уроках української мови    
Розділ 3. Медіатекст як засіб розвитку мовнокомунікативної компетенції
студентів коледжу
3.1.Поняття про проблему мовленнєвого контролю
3.2.Поняття про вдосконалення мовленнєвої культури студентів коледжу
3.3. Підходи до вивчення тексту
3.4. Ієрархiчна структурованість змicту тексту
Розділ 4. Система лінгвістичних медіа-вправ - як основа формування
мовнокомунікативної компетентності
4.1. Система лінгвістичних вправ
4.2. Лексико-семантичні вправи
4.3. Лексико-стилістичні вправи            
4.4. Вправи логіко-лексичні
4.5. Вправи на конструювання і трансформацію             
Висновки
Список використаної літератури
Додатки