Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Фоностилістичні засоби в постмодерному поетичному дискурсі: комунікативний аспект

Тип работы: Бакалаврська робота К-во страниц: 65 стр. Цена: 200 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ
Розділ І. Особливості фонетичної системи української мови
1.1. Фонетика.Фонологія
1.2.Поняття фонеми
1.3. Система приголосних та голосних фонем
1.3.1.Система фонем сучасної української літературної мови.Голосні фонеми
1.3.2. Система фонем сучасної української літературної мови. Приголосні фонеми
Розділ ІІ. Фонетична стилістика і її одиниці
2.1.Частотне вживання фонем у текстах різних стилів мови
2.2.Звукові повтори, їх рiзновиди, функцiї
2.3.Рима
2.4.Звуковідтворення, звуконаслідування
Розділ ІІІ. Фонетичнй компонент в образній системі поетичного твору
Розділ ІV. Постмодерна фонетична стилістика
Висновки
Список використаної літератури
Додатки