Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Фразеологічна мікросистема «поведінка людей» у романі Івана Багряного «Тигролови» Службові частини мови. ПрислівникСлова іншомовного походження у романі Ліни Костенко «Маруся ЧурайСкладносурядні речення з градаційними сполучниками в усній народній творчостіСистема тренувальних вправ на уроках української мови із теми «Словотвір»Система мовних вправ як основа лінгвістичного аналізу текстуСинтаксично-стилістичні прийоми в поетичному мовленні Миколи ВінграновськогСинтаксичний, фонетичний, словотвірний, морфологічний аналіз реченняСинтаксичний, фонетичний, морфологічний, словотвірний та розбір за будовою Синтаксична структура як спосіб увиразнення поетичного текстуСемантико-стилістичні функції кличного відмінка (на прикладі фольклорних текстів)Прислівник Постмодерна поезія: концепт самотностіПоняття совість у колективній свідомості українцівНеологізми: особливості словотвору й функціювання в сучасній українській мовіНайменування податкової сфери в українській мові др.пол. ХХст.Мовні особливості епістолярію Лесі УкраїнкиМетодика вивчення займенника на уроках української мовиЛексичні синоніми, їх стилістичне використання. Полісемія. Антонімія. ПароніміяЛексичні групи слів в фентезійних творах Г.Л.Олді Лексико-стилістичні особливості роману-інтерв'ю Світлани Горбань та Наталі Лапіної Надія: «Надія: сплутані пазли»Концептуалізація соматичного коду в українських прислів'яхКонцепт совість у педагогічному аспектіКонтрольна робота. ПрикметникиІндивідуальне завдання №1Засоби формування мовленнєвої компетенції школярівЗасоби експресивізації в українських народних пісняхЗавдання до лабораторних занять з лінгвістичного розбору у школі та вищому навчальному закладіДинамічні процеси в родовій категоризації іменника в сучасній українській мові (на матеріалі текстів публіцистичного та художнього стиліГерманізми в українській мові (на матеріалі іншомовних словників)Антропонімікон та топонімікон у творчості Марії МатіосАд'єктоніми, мотивовані географічними назвами сингулятивами та плюративами Лексичні особливості у творі Андрія Кокотюхи "Таємниця козацького скарбу"Лексико-семантичні особливості іменників в повісті Юрія Завгороднього «Задовгий день Ч (Зона поза часом)»Стилістично марковані слова у «Лісовій пісні» Лесі УкраїнкиЗаперечні конструкціі у складі генітивних односкладних речень сучасної української мовиФразеологізми як засіб формування культури мовлення учнів основної школиІншомовна лексика в поетичних творах Ліни КостенкоКласифікація українських говорів у першій половині ХХ століття В. ГанцоваЛексичні особливості твору Андрія Кокотюхи «Язиката Хвеська»Синтаксичний аналіз реченняФормування мовнокомунікативної компетентності студентів коледжу з використанням медіатекстів на заняттях з української мовиОсобливості функціонування дієслівних форм у творах О.ДовженкаФормування мовнокомунікативної компетентності студентів коледжу з використанням медіа-технологій на заняттях з української мовиВиди лексичних вправ: різновиди, методика проведенняСистема тренувальних вправ на уроках української мови із теми «Словотвір»Теорія запозичень. Короткий огляд праць ГумбольдтаФункціональні властивості кличного відмінка в семантико-синтаксичній структурі речень (на основі творчості Лесі Українки Функціонування складнопідрядних речень у поезії Івана ДрачаТопонімічні назви м. ЛьвоваСтруктурно-семантичні особливості текстів української соціальної рекламиСтруктурно-семантичні особливості текстів української соціальної рекламиСпособи номінації в сучасній біологічній термінологіїСемантико-стилістичне функціонування фразеологізмів із дієслівним компонентомЛексико-семантична група із значенням розміруСистема мовних вправ як основа лінгвістичного аналізу тексту!Індивідуальне завданняІндивідуальне завдання № 1Семантико-синтаксична функція сполучників у структурі простого ускладненого речення та складного речення Функціонально-семантична категорія аспектуальності в ідіостилі О. КовінькиПосесивні конструкції в ідіостилі Бориса ОлійникаФункціонально-семантичне поле темпоральності в ідіостилі Василя СимоненкаПовтор як стилістичний засіб організації тексту Олександра КовінькиРозбір складного реченняОсновні способи творення прикметниківРозбір складного реченняПрикметникЛінвігстичний аналіз тексту як засіб формування мовленнєвої компетенції школярівСтилістичне використання синонімів і антонімів!Лінгвістичний та стилістичний аналіз текстуСтилістичний і лінгвістичний аналіз текстуСтилістична характеристика синтаксичних засобів мовиСтилістичні функції числівників, займенників. Стилістичне використання дієслівних формСтилістичні функції лексичних засобів мови. Лексичні синоніми, їх стилістичне використання. Полісемія. Антонімія. ПароніміяОй, яка чудова українська моваСтилі української мовиОсобливості публіцистичного стилю мовлення сучасної української літературної мовиОмоніми у творах Тараса ШевченкаСпособи номінації в сучасній біологічній термінологіїСтилістичні особливості синонімів у поетичних текстах Тетяни Домашенко.!Дієслівні синоніми в українській мові (на матеріалі творів Ліни Костенко)Фоностилістичні засоби в постмодерному поетичному дискурсі: комунікативний аспектСемантико-синтаксична функція сполучників у структурі простого ускладненого речення та складного речення Функціонально-семантичне поле оцінки в сучасній українській мовіМетодика вивчення дієслівної категорії у школах нового типу!Кольороназви в ідіостилі Ліни КостенкоІнтер'єктива в структурі української народної казки (структура і семантика)Функціонально-семантичні властивості генітивних речень у художньому дискурсіАд'єктоніми, мотивовані географічними назвами сингулятивами та плюративами Стилістичні особливості гри звуків в українській поетичній мові (на прикладі творів М.Вінграновського)

Рефераты и курсовые на тему Украинский язык

Сотрудники агентства «Myreferat» помогут студентам в написании научных работ по специальности «Украинский язык». Также на нашем сайте Вы сможете найти большой каталог готовых работ, стоимость которых на 60-80% ниже от работ на заказ.
В нас Вы сможете найти не только курсовые работы («Омонимия в произведениях Тараса Шевченко», «Лексические особенности произведения Андрея Кокотюхи «Языкатая Хвеська», «Виды лексических упражнений: разновидности, методика проведения», «Отрицательные конструкции в составе генитивных односоставных предложений современного украинского языка», «Структурно-семантические особенности текстов украинской социальной рекламы», «Лексико-семантическая группа с указанием размера», «Способы номинации в современной биологической терминологии»), но и бакалаврские и дипломные работы на актуальные темы («Функционально-семантическое поле оценки в современном украинском языке», «Лингвистический анализ текста как средство формирования речевой компетенции школьников», «Фразеологизмы как средство формирования культуры речи учащихся основной школы», «?нтерьектива в структуре украинской народной сказки (структура и семантика)», «Топонимические названия г. Львова»).
Также в нашем агентстве «Myreferat» есть множество индивидуальных заданий и готовых контрольных работ («Теория заимствований», «Обзор работ Гумбольдта», «?мя прилагательное», «Лингвистический и стилистический анализ текста»), синтаксических и морфологических разборов, сценариев воспитательного часа и т.д.
Мы ценим наших клиентов и предоставляем 10% скидку, если Вы уже обращались в нашу компанию.