Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Тропи

Тип работы: Індивідуальне завдання К-во страниц: 4 стр. Цена: 10 грн.
Содержание:

Поданий текст належить до художнього стилю iє описом зовнiшностi людини. Опис будується послiдовно: зрiст, стан, обличчя, одяг, поведiнка. Речення складнi, ускладненi однорiдними означеннями (Висока, прямесенька, як стрiлочка, чорнявенька; коси у неї, як смоль, чорніїї та довгi-довгi, аж за колiно; та й шия ж бiлесенька, бiлесенька).

Використовуються складнi синтаксичнi конструкції (Коси у неї, як смоль, чорніїї та довгi-довгi, аж за колiно; у празник або хоч i в недiльку так  гарно їх повбира, дрiбушка за дрiбушку та все сама собi заплiта; та як покладе їх на голову, поверх скиндячок вінком, та заквiтче квітками, кінці у ленти  аж геть порозпуска; yci груди так i обнизанi добрим намистом з червонцями, так, що разкiв двадцять буде, коли й не бiльше, а на шиї… та й шия ж бiлесенька, бiлесенька, от як би з крейди чепурненько вистругана; поверх такої-то шиї на чорнiй бархатцi, широкій, так що пальця, мабуть, у два, золотий єднус i у кінці зверху камінець червоненький ... та так i сяє!)

Текст характеризується лексичною i синтаксичною рiзноманiтнiстю мовних засобів. Усе це допомагає деталiзувати зображення, зробити його виразнішим, яскравішим.

Образнiсть, емоцiйнiсть зображення досягаються за допомогою таких мовних засобiв виразностi, як конкретна лексика, слова з емоційним забарвленням, а також використанням таких засобiв художньої виразностi, як порiвняння (висока, прямесенька, як стрілочка; очi, як терновi ягiдки; брiвонькi, як на шнурочку; губоньки, як цвіточки розцвiтають; заговорить, неначе сопiлка заграє; коси у неї, як смоль; шия бiлесенька, от як би з крейди чепурненько вистругана), архаїзми (жарнiвки, дрiбушки, скиндячок, червонцi, барахатка, єднус, юпка, городянськi), епiтети (висока, прямесенька, шовкова  хусточка, коси чорнiї та довгi-довгi, аж за колiно, шия білесенька, чорна бархотка, золотий єднус, червона юпка).