Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Специфіка форм взаємодії громадського суспільсьтва та держави, що грунтується на визнанні провідної ролі представництва суспільних інте?

Тип работы: Тези К-во страниц: 5 стр. Цена: 15 грн.
Содержание:

Масштабність демократичних перетворень в Україні потребує вирішення великої кількості різнопланових
проблем. Чисельні перешкоди на шляху реформування українського суспільства гостро ставлять питання про
необхідність дослідження глибинних причин негараздів перехідного періоду, виявлення їхньої
соціально-економічної і політичної зумовленості, зокрема, моделі взаємодії громадянського суспільства і
держави, оскільки стан такої взаємодії суттєво впливає на функціонування всієї політичної системи,
багато в чому визначає перспективи подальшого суспільно - демократичного розвитку держави.
Проблема взаємодії громадянського суспільства і держави в Україні постає як передумова становлення
демократії, обмеження всепроникної ролі держави та її втручання в громадське й приватне життя.
Перед суспільством і державою постає проблема оптимального поєднання інтересів особи, громадських об’єднань
і держави, як передумови їхнього розвитку.