Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Проблеми правової культури в УкраїніГанс Кельзен: життя і правова концепціяВикористання сучасних політико-правових концепцій у процесі державно-правового розвитку УкраїниСпецифіка форм взаємодії громадського суспільсьтва та держави, що грунтується на визнанні провідної ролі представництва суспільних інте?Система права та система державиСистема права та система державиСистема права та система державиРецензія на працю Дж. Холла "Інтегративна юриспруденція"Рецензія на твір Ж.-Ж.Руссо «Роздуми про походження і засади нерівності між людьми»Рецензія на роботу Цицерона "Про закони"Рецензія на статтю М.Абдулаєва "Вчення Канта про право і державу"Співвідношення права, держави і економікиГромадянське суспільствоМетодологія юридичної науки: поняття, види і характеристика методів юридичного пізнання