Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Рекреація

Тип работы: Контрольна робота К-во страниц: 23 стр. Цена: 30 грн.
Содержание:

Зміст
Завдання 1. Проаналізуйте карту «Рекреаційні ресурси світу» атласу для 10 класу та
карту «Рекреаційні ресурси» атласу України.
Виявіть особливості географії рекреаційних ресурсів світу та України і запишіть в робочі зошити.
Завдання 2. Обгрунтуйте необхідність оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів.
Виділіть етапи та види оцінок і покажіть схематично. Вкажіть типи оцінок і охарактеризуйте їх.
Матеріал подайте у вигляді таблиці. Доведіть необхідність економічної оцінки природних рекреаційних ресурсів. Охарактеризуйте суть, методику та проблеми оцінки.
Завдання 3. Класифікуйте рекреаційно-туристичні ресурси за походженням.
Виділіть типи і види, складіть класифікаційні схеми