Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Природничо-антропогенні РТР

Тип работы: Контрольна робота К-во страниц: 15 стр. Цена: 20 грн.
Содержание:

Зміст
1.Розкрийте суть поняття «природничо-антропогенні РТР».
Вкажіть їх і структуру і покажіть схематично.
2.Виділіть і охарактеризуйте типи природоохоронних територій за МСОП.
Матеріал оформіть в таблицю.
Вкажіть функції природоохоронних територій і обґрунтуйте рекреаційну функцію.
3.Розкрийте зміст поняття «національний природний парк».
Висвітліть історію формування системи національних природніх парків світу.
Класифікуйте національні природні парки  за призначенням і побудуйте класифікаційну схему.
4.Охарактеризуйте систему національних парків США, вказавши ї місцезнаходження (штат),
площу, рік заснування, найважливіші характеристики. Побудуйте текстову таблицю.
З’ясуйте особливості географії національних природніх парків США та ландшафтноутворюючі чинники.
5.Охарактеризуйте природно-антропогенні РТР антропогенного походження.
Розкрийте зміст понять «дендропарки», «ботанічні сади», «зоопарки», «гідропарки»,
«аквапарки» і вкажіть їх рекреаційні функції.