Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Природоохоронні території

Тип работы: Контрольна робота К-во страниц: 12 стр. Цена: 300 грн.
Содержание:

Зміст
1.Розкрийте суть поняття «природничо-антропогенні РТР». Вкажіть їх і структуру і покажіть схематично
2.Виділіть і охарактеризуйте типи природоохоронних територій за МСОП. Матеріал оформіть в таблицю.
Вкажіть функції природоохоронних територій і обґрунтуйте рекреаційну функцію.
3. Розкрийте зміст поняття «національний природний парк». Висвітліть історію формування системи
національних природніх парків світу. Класифікуйте національні природні парки  за призначенням і побудуйте класифікаційну схему.
4.Охарактеризуйте систему національних парків США, вказавши ї місцезнаходження (штат),
площу, рік заснування, найважливіші характеристики. Побудуйте текстову таблицю.
З’ясуйте особливості географії національних природніх парків США та ландшафтноутворюючі чинники. 
5. Охарактеризуйте природно-антропогенні РТР антропогенного походження.
Розкрийте зміст понять «дендропарки», «ботанічні сади», «зоопарки», «гідропарки», «аквапарки» і вкажіть їх рекреаційні функції.