Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Загальна характеристика конституційних прав і свобод

Тип работы: Курсова робота К-во страниц: 39 стр. Цена: 40 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ
Розділ 1. Основні документи, що закріплюють конституційні права і свободи
1.1.Конституція
1.2. Конституційні закони
1.3. Нормативно-правові акти
Розділ 2. Характеристика прав і свобод людини і громадянина в Україні
2.1. Поняття конституційно-правових гарантій прав і свобод людини  
2.2. Місце гарантій прав і свобод людини і громадянина в системі гарантій конституційного ладу України
2.3. Система конституційно-правових гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні
Розділ 3. Організаційно-правові гарантії конституційних прав і свободи людини і громадянина в Україні
3.1. Держава як гарант конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні
3.2. Органи державної влади і місцевого самоврядування як гарант прав і свобод людини і громадянина в
Україні
3.3. Політичні партії і громадські організації  як гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні
Розділ 4. Покоління прав людини (4 покоління)
Висновки
Список використаної літератури
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.1.Конституція ……...……………………………………………………7

1.2. Конституційні закони ………………………………………………14

1.3. Нормативно-правові акти ………………………………………….17

РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕР?СТ?КА ПРАВ І СВОБОД ЛЮД?Н? І ГРОМАДЯН?НА В УКРАЇНІ …………………………………………………19

2.1. Поняття конституційно-правових гарантій прав і свобод людини  …………………………………………………………………………19

2.2. Місце гарантій прав і свобод людини і громадянина в системі гарантій конституційного ладу України ………………………………………21

2.3. Система конституційно-правових гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні ………………………………………………………….23

РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ КОНСТ?ТУЦІЙН?Х  ПРАВ І СВОБОД ЛЮД?Н? І ГРОМАДЯН?НА В УКРАЇНІ ………………25

3.1. Держава як гарант конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні ………………………………………………………….25

3.2. Органи державної влади і місцевого самоврядування як гарант прав і свобод людини і громадянина в Україні ……………………………….26

3.3. Політичні партії і громадські організації  як гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні ……………………………………………….29

РОЗДІЛ ІV. ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮД?Н? (4 ПОКОЛІННЯ) ……………..31

В?СНОВК? ……………………………………………………………………..34

СП?СОК В?КОР?СТАНОЇ ЛІТЕРАТУР? …………………………………37