Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Правовий статус сторін в договорі на реалізаціюінвестиційного проекту у спеціальній(вільній) економічній зоні

Тип работы: Курсова робота К-во страниц: 35 стр. Цена: 70 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ       
Розділ 1. Характерні ознаки правового регулювання господарювання у спеціальній (вільній) економічній зоні  
1.1.Поняття про спеціальну (вільну) економічну зону        
1.2.Правова природа спеціальних (вільних) економічних зон    
1.3.Світовий досвід правового регулювання створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон        
Розділ 2.Поняття та структура інвестиційних правовідносин       
2.1.Розвиток інвестиційного законодавства України    
2.2.Поняття, ознаки та класифікація інвестицій         
2.3.Елементний склад і форми інвестиційних правовідносин       
Розділ 3. Особливості договорів на реалізацію інвестиційного проекту у спеціальній (вільній) економічній зоні        
3.1.Особливості договору на реалізацію інвестиційного проекту у спеціальній (вільній) економічній зоні      
3.2.Укладення договору на реалізацію інвестиційного проекту у спеціальній (вільній) економічній зоні     
Висновки    
Список використаної літератури