Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Правовий статус сторін в договорі на реалізацію інвестиційного проекту у спеціальній(вільній) економічній зоні

Тип работы: Курсова робота К-во страниц: 35 стр. Цена: 70 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ    
Розділ 1. Характерні ознаки правового регулювання господарювання
у спеціальній (вільній) економічній зоні     
1.1. Поняття про спеціальну (вільну) економічну зону      
1.2. Правова природа спеціальних (вільних) економічних зон    
1.3.Світовий досвід правового регулювання створення і функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон      
Розділ 2.Поняття та структура інвестиційних правовідносин     
2.1.Розвиток інвестиційного законодавства України      
2.2. Поняття, ознаки та класифікація інвестицій    
2.3.Елементний склад і форми інвестиційних правовідносин    
Розділ 3. Особливості договорів на реалізацію інвестиційного проекту
у спеціальній (вільній) економічній зоні                  
3.1. Особливості договору на реалізацію інвестиційного проекту у
спеціальній (вільній) економічній зоні               
3.2.Укладення договору на реалізацію інвестиційного проекту у
спеціальній (вільній) економічній зоні                        
Висновки           
Список використаної літератури