Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Кримінологія

Тип работы: Шпори К-во страниц: 100 стр. Цена: 50 грн.
Содержание:

Зміст

1.Предмет кримінології та його характеристика.

2.Функції кримінології

3.Методологія та завдання кримінології

4.Зв'язок кримінології з іншими науками

5.Виникнення та розвиток вітчизняної кримінології як самостійної науки

6.Система курсу кримінології

7.Методи кримінологічних досліджень.

8.Поняття злочинності, її види та елементи

9.Кількісні показники злочинності

10.Якісні показники злочинності

11.Поняття латентної злочинності та обставини, що впливають на її існування

12.Стан та тенденції злочинності в Україні.

13.Визначення рівня, коефіцієнта злочинності.

14.Визначення питомої ваги злочинності

15.Поняття динаміки злочинності.

16.Структура злочинності.

17.Поняття особистості злочинця.

18.Характеристика особистості злочинця

19.Значення психіатричних та генетичних відхилень.

20.Класифікація злочинців

21.Поняття та класифікація причин і умов конкретного злочину

22.Елементи механізму конкретного злочину.

23.Ситуація та її роль у механізмі конкретного злочину.

24.Поняття причин та умов злочинності

25.Класифікація причин та умов злочинності

26.Антропологічні концепції причин злочинності в зарубіжній кримінології

27.Концепції соціальної детермінації злочинної поведінки.

28.Причини та умови злочинності в сучасний період соціально-економічних

та політичних реформ в Україні(таблиця)

29.Причини злочинності в містах, її аналіз та оцінка.

30.Поняття і предмет кримінологічної віктимології.

31.Завдання і практичне значення кримінологічної віктимології.

32.Поняття детермінації віктимології

33.Механізм індивідуальної віктимної поведінки та його елементи

34.Класифікація і типологія потерпілих від злочину

35.Поведінка потерпілого від злочину та її характеристика

36.Суїцидальна поведінка та її попередження

37.Особистість потерпілого і його роль у механізмі злочину

38.Сучасний стан кримінологічної віктимології в Україні.

39.Віктимологічна характеристика жінки жертви.

40.Поняття та класифікація заходів попередження злочинності

41.Правоохоронні органи як суб'єкти попередження злочинів

42.Прокуратура як суб'єкт попередження злочинів.

43.Роль органів внутрішніх справ у попередженні злочинів.

44.Участь громадськості в профілактичній діяльності.

45.Прокурорський нагляд за дотриманням законності в профілактичній діяльності

46.Поняття загальної кримінологічної профілактики

47.Поняття індивідуальної профілактики.

48.Поняття віктимологічної профілактики

49.Планування профілактичної діяльності

50.Поняття кримінологічного прогнозування

51.Методи кримінологічного прогнозування

52.Планування заходів боротьби зі злочинністю

53.Види та терміни кримінологічного прогнозування та планування

54.Особливості кримінологічного планування на окремому об'єкті та в районі

55.Основні принципи організації профілактики злочинності.

56.Форми взаємодії суб'єктів профілактичної діяльності.

57.Попереджання штучної латентної злочинності

58.Рівень, структура і динаміка злочинності неповнолітніх

59.Кримінологічна характеристика особистості неповнолітніх злочинців

60.Кримінологічна характеристика особистості неповнолітніх злочинців

61.Причини та умови злочинності неповнолітніх

 62.Попередження злочинів неповнолітніх

63.Нормативно-правова основа діяльності з попере­дження злочинності неповнолітніх.

64.Організаційно-правові основи здійснення профілактики злочинності неповнолітні

65.Особливості кримінологічної характеристики зло­чинності молоді,

її причин і заходів попередження

66.Поняття та загальна характеристика насильницьких злочинів

67.Кримінологічна характеристика хуліганства, його причини

68.Кримінологічна характеристика особистості необе­режного злочинця

69.Рівень, структура, динаміка насильницьких злочинів.

70.Кримінологічна характеристика особистості насильницьких злочинців

71.Причини та умови насильницьких злочинів.

72.Попередження насильницьких злочинів.

73.Рівень, структура і динаміка злочинності у середо­вищі сімейно-побутових відносин.

74.Причини та умови вчинення злочинів у сфері сімейно-побутових відносин

75.Поняття та загальна характеристика рецидивної зло­чинності.

76.Рівень, структура, динаміка рецидивної злочинності

77.Кримінологічна характеристика особистості рецидивістів.

78.Причини та умови рецидивних злочинів

79.Попередження рецидивних злочинів

80.Поняття і загальна характеристика економічної злочинності

81.Причини та умови економічної злочинності.

82.Попередження економічних злочинів

83.Поняття та кримінологічна характеристика посадових злочинів.

84.Причини та умови вчинення посадових злочинів.

85.Заходи попередження посадових злочинів.

86.Поняття і загальна характеристика організованої злочинності.

87.Рівень, структура та динаміка організованої злочиності

88.Кримінологічна характеристика особистості учасника організованої злочинності.

89.Причини та умови організованої злочинності.

90.Заходи попередження організованої злочинності.

91.Поняття та кримінологічна характеристика професійної злочинності

92.Кримінологічна характеристика особистості професійного злочинця

93.Попередження професійної злочинності

94.Поняття “фонових “ явищ та їх зв’язок з злочинністю.

95.Заходи профілактики фонових явищ

96.Характеристика злочинності, пов'язаної з пияцтвом та наркоманією

97.Причини та умови вчинення злочинів, пов'язаних з пияцтвом та наркоманією.

98.Попередження злочинів, пов'язаних з пияцтвом, нар­команією та наркобізнесом

99.Особливості кримінологічної характеристики авто­транспортних злочинів, їхні причини