Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Кримінальне право

Тип работы: Шпори К-во страниц: 92 стр. Цена: 45 грн.
Содержание:

Зміст

1. Система стадій кримінального провадження

2.Система засад кримінального провадження.

3.Суд, як орган правосуддя. Склад суду при здійсненні правосуддя за

чинним кримінально-процесуальним законодавством.

4.Слідчий суддя як суб’єкт кримінального провадження

5.Прокурор в кримінальному провадженні, його завдання і повноваження.

6.Орган досудового розслідування. Слідчий органу досудового розслідування, його завдання і повноваження.

Керівник органу досудового розслідування, його повноваження.

7.Кримінально-процесуальний статус підозрюваного та обвинуваченого.

Кримінально-процесуальний статус виправданого, засудженого.

8.Захисник як учасник кримінального провадження.

Особи, які можуть бути захисниками.

9.Права та обов’язки захисника. Залучення захисника. 

Обов’язкова участь захисника. Відмова від захисника, або його заміна

10.Потерпілий, його права та обов’язки. Представник потерпілого. Законний представник потерпілого.

11.Експерт, його кримінально-процесуальний статус. Спеціаліст, його кримінально-процесуальний статус.
12.Загальна характеристика провадження за цивільним позовом. Цивільний позивач та цивільний відповідач.
13. Предмет доказування у кримінальному провадженні.
14. Поняття доказів у кримінальному процесі. Властивості доказів.
15. Допустимість доказів, критерії допустимості.
Визнання доказів недопустимими. Недопустимість доказів,
отриманих внаслідок істотного порушення прав і свобод людини.
Недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи підозрюваного, обвинуваченого.
16. Джерела доказів, та їх характеристика.
17.Показання як джерело доказів. Показання з чужих слів.
18.Документи як джерела доказів.
19.Речові докази.
20.Висновок експерта як джерело доказів.
Підстави для залучення експерта. Обов’язкове залучення експерта. Види експертиз
21.Способи збирання і перевірки доказів. Використанні даних, одержаних оперативним шляхом в доказуванні.
22.Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
23.Виклик слідчим, прокурором. Судовий виклик. Привід.
24. Накладення грошового стягнення. Клопотання про накладення
грошового стягнення, його розгляд.
Скасування ухвали про накладення грошового стягнення
25.Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.
26.Тимчасовий доступ до речей і документів.
27.Тимчасове вилучення майна.
28.Відсторонення від посад
29.Арешт майна
30.Система та види запобіжних заходів. Підстави застосування запобіжних заходів і обставини,
що враховуються при обранні запобіжних заходів. Застосування електронних засобів контролю.
31.Клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжних заходів.
Розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу.
Ухвала про застосування запобіжних заходів.
Зміна запобіжного заходу.
32. Особисте зобов’язання, особиста порука. Застава.
33. Домашній арешт.
34.Затримання особи, його види. Момент затримання.
Строки затримання особи. Гарантії прав затриманої особи
35.Тримання під вартою. Строк дії ухвали про тримання під вартою,
продовження строку тримання під вартою.
Порядок продовження строку тримання під вартою
36.Стадія досудового розслідування. Початок досудового розслідування.
Єдиний реєстр досудових розслідувань.
37.Підслідність, її види. Місце проведення досудового розслідування.
38.Строки досудового розслідування, їх продовження
39. Забезпечення прав учасників досудового розслідування.
Розгляд клопотань під час досудового розслідування.
Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення.
40.Поняття, види слідчих (розшукових) дій.
Підстави і умови проведення слідчих (розшукових) дій.
Суб’єкти уповноважені проводити слідчі (розшукові) дії.
Особи, що залучаються до участі у провадженні слідчих (розшукових) дій.
41.Порядок провадження і оформлення слідчих (розшукових) дій.
Порядок складання і підписання протоколу слідчої (розшукової) дії.
Використання технічних засобів при провадженні слідчих (розшукових) дій.
42.Допит свідка, потерпілого, підозрюваного.
Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування, в судовому засіданні.
Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи.
Проведення допиту у режимі відеоконференції.
43.Пред’явлення для впізнання, поняття, види, порядок провадження.
Особи, які беруть участь в впізнанні.
Проведення впізнання у режимі відеоконференцій.
Протокол пред’явлення для впізнання.
44.Поняття і види огляду.
Підстави і порядок проведення огляду.
Огляд в житлі або у іншому володінні особи.
Протокол огляду. Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією.
45.Поняття, підстави, порядок проведення освідування.
46.Поняття обшуку, підстави і умови проведення.
Порядок провадження і оформлення обшуку
47.Поняття, підстави, порядок проведення слідчого експерименту.
Гарантії прав особи при проведенні слідчого експерименту.
Протокол слідчого експерименту.
48.Підстави і порядок провадження експертизи.
Випадки обов’язкового залучення експерта.
Порядок залучення експерта.
Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта.
Отримання зразків для експертизи
49.Поняття та система негласних слідчих (розшукових) дій.
50.Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Суб’єкти прийняття рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
51.Підстави та порядок втручання у приватне спілкування:
1. Аудіо-, відео контроль особи.
2. Арешт, огляд і виїмка кореспонденції.
3. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
4. Зняття інформації з електронних інформаційних систем
52.Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.
Спостереження за особою, річчю або місцем. Аудіо-, відеоконтроль місця.
53.Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної
діяльності організованої групи чи злочинної організації.
Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.
Використання конфіденційного співробітництва.
Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
54.Контроль за вчиненням злочину: 1) контрольована постановка;
2) контрольована та оперативна закупка;
3) спеціальний слідчий експеримент; 4) імітування обстановки злочину.
55.Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.
Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні.
Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях, або передання інформації.
56.Повідомлення про підозру. Підстави та порядок повідомлення про підозру.
Зміст письмового повідомлення про підозру. Вручення письмового повідомлення про підозру.
Зміна повідомлення про підозру.
57.Зупинення досудового розслідування: підстави та порядок.
Розшук підозрюваного. Відновлення досудового розслідування.
58.Обвинувальний акт, його структура та зміст. Реєстр матеріалів досудового розслідування.
59.Закінчення досудового розслідування складанням клопотання про застосування
примусових заходів медичного або виховного характеру.
Відкриття матеріалів іншій стороні.
Клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
Його структура та зміст.
60.Закінчення досудового розслідування складанням обвинувального акту. Відкриття матеріалів іншій стороні.
61.Закриття кримінального провадження: підстави та порядок
62.Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи
прокурора під час досудового розслідування.
Порядок розгляду скарг.
Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг.
63.Порядок оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.
Порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора.
64.Особливості досудового розслідування кримінальних проступків.
Клопотання прокурора про розгляд обвинувального акту у спрощеному провадженні.
65.Поняття і види підсудності кримінальних справ судам першої інстанції.
Направлення кримінального провадження з одного суду до іншого.
66.Підготовче судове засідання.
Порядок підготовчого судового засідання, суб’єкти, які беруть у ньому участь.
Рішення, що приймаються судом у підготовчому судовому засіданні.
67.Повноваження головуючого у судовому засіданні.
Права і обов’язки членів суду. Запасний суддя.
68.Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та
проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження.Стаття 333.
69.Розпорядок судового засідання.
Заходи, що приймаються до порушників порядку у судовому засіданні.
70.Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення в суді.
Висунення додаткового обвинувачення.
Відмова від підтримання державного обвинувачення.
Погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення
та відмови від підтримання державного обвинувачення.
71.Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню,
та порядку їх дослідження. Підстави і умови відмови суду від
дослідження доказів за неоспорюваними сторонами обставинами.
72.Порядок проведення допитів в судовому засіданні.
73.Дослідження речових доказів. Дослідження документів.
Дослідження звуко- і відеозаписів у судовому розгляді.
74.Проведення експертизи за ухвалою суду. Допит експерта в суді.
75.Поняття, значення, види вироків суду.
Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку. Зміст вироку суду.
76.Провадження в суді присяжних.
77.Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.
Суб’єкти права на подання апеляційних скарг.
78.Строки апеляційного оскарження.
Вимоги до апеляційної скарги. Порядок апеляційного оскарження.
79. Підготовка до апеляційного розгляду. Апеляційний розгляд.
Письмове апеляційне провадження
80.Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції.
Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги.
81.Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків.
Питання, які вирішуються судом після виконання вироку.
Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням вироку.
82.Набрання судовим рішенням законної сили.
Звернення судового рішення до виконання. Відстрочка виконання вироку.
83.Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.
Суб’єкти права на подання касаційних скарг
84.Суб’єкти та строки касаційного оскарження. Вимоги до касаційної скарги.
85.Підготовка до касаційного розгляду. Касаційний розгляд.
Письмове касаційне провадження
86.Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції,
Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги.
87.Підстави та порядок перегляду судових рішень Верховним Судом України.
Повноваження Верховного суду України.
88.Підстави та порядок перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.
Судове рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами.
89.Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю
90.Кримінальне провадження про злочини неповнолітніх
91.Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування
примусових заходів виховного характеру.
Порядок судового розгляду у кримінальному провадженні щодо
застосування примусових заходів виховного характеру.
92.Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.
93.Кримінальне провадження щодо окремих категорій осіб.
94.Кримінальне провадження на підставі угод
95.Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.
96.відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження
97.Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв,
консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні,
що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком країни,
якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.
98.Підстави, порядок вживання заходів з забезпечення безпеки осіб,
що беруть участь в кримінальному провадженні
99.Взаємодія   слідчого   з   оперативними   підрозділами.   Об'єднання 
  і виділення матеріалів досудового розслідування