Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

О.І. Стронін: аналіз суспільно-політичних поглядів

Тип работы: Бакалаврська робота К-во страниц: 70 стр. Цена: 85 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ
Розділ І. Становлення О. Строніна як педагога, мислителя,народолюбця                     
Розділ ІІ. Полтавський період життя та діяльності вчителя-громадівця        
2.1.Старший учитель Полтавської гімназії                                          
2.2. Очільник місцевої громади                                                               
Розділ 3. Філософія політики О. І. Строніна                                                 
3.1. Подвижницька діяльність на засланні                                            
3.2. Політологічні дослідження: наукове підгрунтя, зміст                  
Висновки   
Список використаної літератури