Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Актуальні проблеми комп'ютера у методиці

Тип работы: Контрольна робота К-во страниц: 45 стр. Цена: 20 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ
1.Роль звукозапису на уроках української мови для формуванння
навичок аудіювання в учнів,
вироблення правильної вимови та інтонування засвоєння орфоепічних
норм розвитку навичок вразного читання.
2. Доповідь з короткими анотаціями про нову літературу з теми
«Використання технічних засобів навчання на
уроках української мови.
3.Скласти систему вправ, що стосується вивчення якогось одного мовознавчого
розділу шкільного курсу української мови з використанням різних технічних
засобів навчання
4.Розробити фрагмент уроку з розвитку мовлення із застосуванням технічних засобів
навчання, використовуючи міжпредеметні зв'язки.
Висновки
Використана література