Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Юридична природа норм, що регулюють відносини охорони праці

Тип работы: Курсова робота К-во страниц: 52 стр. Цена: 50 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ
Розділ 1. Охорона праці на сучасному етапі ринкових відносин в Україні
1.1. Поняття та структура правовідносин охорони праці
1.2. Охорона праці як інститут трудового права
Розділ 2. Загальна характеристика норм, що утворюють Інститут охорони праці в трудовому праві
2.1. Норми, що встановлюють загальні вимоги охорони праці
2.2. Профілактичні норми, що спрямовані на попередження виникнення виробничого травматизму і професійних
захворювань
2.3. Норми, що встановлюють обов’язки роботодавців та працівників з питань охорони праці
2.4. Норми, що містять додаткові заходи охорони праці окремих категорій працівників
2.4.1. Молоді
2.4.2.  Інвалідів
2.4.3.Жінок
2.4.4. Інші
Розділ 3. Проблеми удосконалення правового регулювання відносин охорони праці
3.1.Шляхи подолання проблем правового регулювання відносин охорони праці
3.2. Зарубіжний досвід правового регулювання відносин охорони праці
Висновки
Список використаної літератури