Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Співробітництво в рамках СНД: ГУАМ

Тип работы: Стаття К-во страниц: 11 стр. Цена: 25 грн.
Содержание:

Зміст
Анотація
Ключові слова
Постановка проблеми
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми
Формулювання цілей статті
Виклад основного матеріалу дослідження
Висновки і перспективи подальшого розвитку.
Література