Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Індивідуальне завдання

Тип работы: Контрольна робота К-во страниц: 50 стр. Цена: 40 грн.
Содержание:

Зміст
Питання
1.Етапи становлення теорії літертаури як науки (різні погляди вчених)
2.Літературознавчі відкриття Стародавньої Греції. Зміст і значення «Поетики» Арістотеля.
3.Осмислення природи, специфіки, ролі поезії у Стародавньому Римі. «
Послання до Пізонів» як перша нормативна поетика
4.Давній етап теоретико-літературного розвитку (неоромантичні поетики).
«Поетичне мистецтво» Буало
5.Нова фаза літературознавчого розвитку на початку ХІХ ст.
Уявлення про наукові школи: біографічна, культурно-історична, міфологічна, порівняльно-історична, психологічна та ін.
6.Українське літературознавство 19 століття. Діяльність Івана Франка в контексті наукових шкіл
7.Основні напрями світового літературознавства ХХ ст. як системні методології історичний,
 психоаналітичний, філологічний, структурний, естетичний та ін., їх представники, фундаментальні праці.
8.У країнська теорія літератури на сучасному етапі розвитку
Завдання 1. Зробіть цілісний композиційний аналіз одного з творів:
«Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка,«Гармонія» Г. Косинки,«Pro domo» М. Зерова.
Завдання 2. Зробити жанровий аналіз запропонованих творів:І. Котляревський, «Енеїда»;
Т. Шевченко, «Великий льох»; М. Хвильовий, «Я Романтика»;О. Довженко, «Україна в огні»;
П. Загребельний, «Диво»;Л. Костенко, «Записки українського самашедшого»; М. та С. Дяченки, «Олена і Аспірин».
Завдання 3. Зробіть повний художньо-стилістичний аналіз твору на вибір
«Мина Мазайло» М. Куліша, «Лебеді материнства» В. Симоненка, «Місяцева зозулька з Ластів’ячого гнізда» В. Шевчука.