Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Соціально-економічна роль, поняття та ознаки банкрутства

Тип работы: Контрольна робота К-во страниц: 13 стр. Цена: 40 грн.
Содержание:

Зміст
Соціально-економічна роль, поняття та ознаки банкрутства 
Задачі 
Використана література  
Задача 1
Казенне підприємство «Пульсар» не змогло розрахуватися з
постачальниками комплектуючих виробів, необхідних для
виробництва його продукції, що спричинило подання постачальниками
позовів до суду про стягнення заборгованості казенного підприємства.
На яке майно казенного підприємства може бути звернено стягнення?
На якому правовому титулі державне майно закріплюється за
казенним підприємством?
У чому полягає зміст цього титулу?
Задача 2
ЗАТ «Такт» (продавець) та ТОВ «Імпульс» (покупець) уклали договір
купівлі-продажу металорізального верстата. Товар був переданий
покупцю згідно з умовами договору, однак оплачений вчасно не був.
Договір встановлював, що у разі несвоєчасної оплати
поставленого товару покупцем він сплачує пеню у розмірі 0,5% вартості
товару за кожен день прострочення. ЗАТ «Такт» звернулося до ТОВ «Імпульс»
з позовом про стягнення вартості поставленого товару та пені. 
ТОВ «Імпульс» визнало основний борг, однак заперечувало проти
вимог про стягнення пені з двох міркувань: по-перше, умова договору
про пеню суперечить законодавству, оскільки пеня не може перевищувати
подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення;
по-друге, продавець звернувся до суду через вісім місяців після настання
встановленого договором терміну оплати товару, тоді як строк позовної
давності по вимогах про стягнення штрафних санкцій становить шість
місяців. Оцініть аргументацію ТОВ «Імпульс». Чи підлягають задоволенню
позовні вимоги про стягнення пені (якщо так, то в якому обсязі)?