Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Правова природа договорів про передання житла у власність

Тип работы: Магістерська робота К-во страниц: 125 стр. Цена: 250 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ
Розділ 1. Житло як об'єкт права приватної власності
1.1.Генеза правового регулювання права приватної власності на житло
1.2.Поняття, ознаки та види житла як об’єкта права приватної власності
Розділ 2. Договір як підстава виникнення зобов'язального правовідношення
про передання майна у власність
2.1. Порядок укладення та форма договорів про передання майна у власність 
2.2.Проблеми цивільної правосуб'єктності сторін договорів про передання майна
у власність
Розділ 3. Загальна характеристика окремих видів договорів, спрямованих на передання
житла у власність
3.1. Договір купівлі-продажу житла
3.2. Договір дарування житла
3.3. Договір довічного утримання предметом якого виступає житло
Висновки
Список використаної літератури