Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Індивідуальні завдання для студентів 3 курсу, які проходять практику в судах:

Тип работы: Індивідуальні завдання К-во страниц: 40 стр. Цена: 35 грн.
Содержание:

План
1) Проаналізуйте типові зауваження, які висловлює суддя при прийнятті заяв.
2) Перелічіть і проаналізуйте вимоги, які пред’являються до процесуальних актів,
які складаються судом
3) Який порядок ухвалення заочного рішення? Проаналізуйте судову практику в цій сфері.
4)Проаналізуйте підстави і умови видання судових наказів.
5)Що є об’єктом судового захисту у справах окремого провадження?
6)Сформулюйте поняття “заінтересована особа”, як учасника справи
окремого провадження.
Хто може бути заінтересованою особою у справах окремого провадження?
Наведіть приклади з судової практики.
7)Який зміст скарги на дії державного виконавця, що подається до суду?
Підготуйте проект.