Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Особливості сформованості навичок самообслуговування у старших дошкільників з церебральним паралічем

Тип работы: Курсова робота К-во страниц: 51 стр. Цена: 50 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідженння методів соціальної роботи з дітьми з порушенням
опорно-рухового апарату
1.1. Огляд літератури за проблемою долідження
1.2. Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблеми та пов’язаних з нею понять і категорій
1.3. Використання методів соціальної реабілітації з дітьми з порушенням опорно-рухового апарату в
діяльності соціальних служб
Розділ 2. Емпіричне дослідження методів соціальної роботи з дітьми з порушенням опорно-рухового апарату
2.1. Програма емпіричного дослідження
2.2.Описовий аналіз отриманих даних
2.3. Зміст корекційної програми формуючого експерименту
2.4 Аналіз ефективності корекційної роботи …
Висновки
Список викорситаної літератури