Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Регулювання ринку земель в Україні

Тип работы: Курсова робота К-во страниц: 40 стр. Цена: 50 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади регулювання ринку земель в Україні
1.1. Земельні русурси як об’єкт аналізу та державного регулювання
1.2 Передумови становлення законодавства щодо земель в Україні
Роділ 2.Розвиток механізму державного регулювання використання ринку земель
в Україні
2.1 Аналіз сучасного стану сфери управління земельними ресурсами в Україні
2.2 Цілі, завдання, принципи розроблення та реалізації державної політики у сфері
управління земельними ресурсами
2.3 Світовий досвід державного регулювання сфери управління земельними ресурсами  
Розділ 3. Удосокналення механізму державного регулювання використання та охорони
ринку земель в Україні
3.1 Запровадження сучасних фінансово-економічних механізмів  державного регулювання
сфери використання та охорони земель в Україні
3.2. Перспективи розвитку державного регулювання сфери  використання та охорони земель
в Україні
Висновки
Список використаної літератури