Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Проблеми цифрової нерівності

Тип работы: Контрольна робота К-во страниц: 19 стр. Цена: 25 грн.
Содержание:

Зміст
1.Проблеми цифрової нерівності в контексті побудови е–уряду.
Шляхи подолання цифрової нерівності в Україні та світі
2.Електронна участь громадян у процесі прийняття державних рішень
Практичне завдання
1.Для довільно обраного органу державного управління (державної установи)-
(Державна служба зайнятості) скласти перелік послуг, які надаються громадянам
та бізнесовим структурам.Для зазначених послуг вказати наступні атрибути: мета,
формальні правила та послідовність їхнього виконання, виконання операцій у формі
спільної роботи та скоординованих дій підрозділів однієї установи або різних установ,
відповідальність, законодавче забезпечення та обмеження, ступінь свободи прийняття
рішення відповідальної посадової особи; ресурси, які потрібні та використовуються.
2.Визначити, які з запропонованих послуг можуть бути повністю автоматизованими,
частково автоматизованими
3.Зазначити потенціальні переваги та економією від реалізації електронних державних
послуг на прикладі обраного органу державного управління (державної установи)
Використана література