Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Варіант 3

Тип работы: Контрольна робота К-во страниц: 15 стр. Цена: 25 грн.
Содержание:

Зміст
1.Замість крапок поставте пропущені літери. Поясніть правопис.
...хил, бе..печний, ..сунути, ро..казати, ..підлоба, ро..клад, бе.. упину, ..жати,
бе..перечно, бе..хмарний, ро..жати, ..шити, бе...силий, ..формувати,
роз...итувати, бе..принципний, ..кривити, ..ходити, ро..писка,
..кладати, ..терти.
Пр..зидент, пр...бережний, пр..парат, пр..мудрий, пр..вільно, пр...тягувати,
пр...стиж, пр..звище, пр..знатися, пр..красно пр..будувати, пр..м’єра,
пр...рогатива, пр..кордонний, пр..швидшити, пр..погано, пр..зирливий, пр..вабливо.
2. Поясніть чим відрізняються подані пари слів. Розкрийте ці відмінності, вводячи слова в речення.
Дискваліфкація – декваліфікація, оснований − заснований, програмовий – програмний,
сторона – бік, банковий – банківський.
3.Знайдіть недорчено вжите слово. Запишіть правильний варіант.
4.Зробіть переклад на українську мову
Воспользоваться предложением, в порядке исключения, за наличные деньги, личность неординарная,
заказное письмо, перевести на счет, платежное требование, подлежит возвращению,
поисковая переписка, предоставить уценку, испытание опытных образцов,
оговоренные сроки, о нижеследующем, остаточная (добавочная) стоимость,
последующая деятельность, прилагается к договор, причитающаяся сумма.
5.З’ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення
особа (установа), з якою ведеться листування; документ, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії;
основний вид ділового мовлення, який фіксує і передає інформацію, підтверджує її достовірність, об’єктивність.
6. Назвіть основні реквізити документів за державним стандартом.
7.Напишіть документ, що містить негативну характеристику працівника.