Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Електронний документообіг у ВНЗ ( вищих навчальних закладах (на прикладі НУВГП)

Тип работы: Дипломна робота К-во страниц: 107 стр. Цена: 90 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження електронного документообігу
1.1. Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження та визначення головних дефініцій
1.2. Статус документаційного забезпечення у системі функцій закладів освіти та принципи її організації
1.3. Організація роботи з документами
Розділ 2. Документаційне забезпечення діяльності закладів освіти (на базі Національного університету
водного господарства та природокористування)
2.1.Загальна характеристика Національного університету водного господарства та природокористування
2.2.Завдання, функції та структура Національного університету водного господарства та природокористування
2.3.Аналіз нормативно-правової та нормативно-методичної бази
2.4.Аналіз обсягу документообігу об'єкта дослідження
2.5. Аналіз документопотоків в Національному університеті водного господарства та природокористування
2.6. Аналіз мережевого, технічного та програмного забезпечення Національного університету водного
господарства та природокористування
Розділ 3. Заходи щодо вдосконалення діловодства і використанні комп'ютерних технологій в Національному
унверситеті водного господарства та природокористування
3.1. Вдосконалення нормативного регулювання роботи з документами в Національному університеті водного
господарства та природокористування
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення підготовки документів в Національному університеті водного
господарства та природокористування
3.3.Пропозиція із автоматизації деканату Національного університету водного господарства та природокористування
3.4. Практичне ввикористання АІС "Деканат" в Національному університеті водного господарства та природокористування
3.5. Оцінка економічної ефективності
Висновки
Список використаної літератури