Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Документаційне забеспечення діяльності закладів освіти (на базі ВНЗ «Україна»)

Тип работы: Магістерська робота К-во страниц: 130 стр. Цена: 150 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади
документаційного забезпечення діяльності закладів
освіти в Україні
1.1. Понятійно-термінологічний апарат як інструментарій
розкриття змісту документаційного забезпечення   
1.2. Статус документаційного забезпечення у системі функцій
закладів освіти та принципи її організації   
1.3. Структура функції документаційного забезпечення
управління закладами освіти   
Висновки до розділу І
Розділ 2. Документаційне забезпечення діяльності закладів освіти
(на базі ВНЗ "Україна")
2.1. Система документації (базі ВНЗ «Україна»)      
2..Організація роботи з документами у ВНЗ «Україна»   
2.2.1. Нормування оформлення документів    
2.2.2. Організація документообігу      
Висновки до розділу ІІ
Розділ 3. Діловодство в науково-навчальному підрозділі
ВНЗ "Україна" (на базі соціально-гуманітарного факультету
Полтавського інституту економіки і права)
3.1. Соціально-гуманітарний факультет як науково-навчальний
підрозділ Полтавського інституту економіки і права    
3.2. Типи документів, які обертаються на соціально-гуманітарному
факультеті Полтавського інституту економіки і права    
3.3. Організація документознавства, документообіг, схеми руху
документів у навчально-науковому підрозділі Полтавського
інституту економіки і права ВНЗ «Україна»      
3.4. Архівне зберігання документів в Полтавському інституті
екноміки і права  
Висновки до розділу ІІІ
Висновки
Список використаної літератури
Додатки