Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Дієслово.Службові частини мови в ділових текстах

Тип работы: Контрольна робота К-во страниц: 10 стр. Цена: 30 грн.
Содержание:

ДУМДУ. ПРАКТ??ЧНІ ЗАВДАННЯ
Тема 4. Дієслово в ділових текстах
1.Утворити від поданих дієслів форми 1-ої особи однини
теперішнього часу дійсного способу:
берегти, бродити, возити, їздити, кликати, могти,
ненавидіти, переходити, стерегти.
2.Подані словосполуки перекласти українською мовою: 
вызываются следующие лица, поезд следует без остановки,
продолжение следует, скажу следующее, следующий вопрос,
следующий день недели, следующая остановка
3.Відредагувати подані сполуки:
для всіх бажаючих, беззаперечні істини, вибраний на посаду,
визиваюча поведінка,виступаючі зазначили, всезростаюче невдоволення,
гальмуючий центр, головуючий зборів, заказний лист, заключне заняття.
захоплюючі події, керуюча і направляюча сила, консолідуюча ідеологія,
многообіцяючий результат, плодотворна діяльність, приведені показники,
пророблена робота, розгорнутий план роботи, розтяжиме поняття,
узгоджувальна комісія, хвилюючий момент
Тема 5. Службові частини мови в ділових текстах
1.Подані сполуки перекласти українською мовою:
в пользу граждан, в последнее время, из-за границы,
из-за неосторожности, на днях, на Украине, по будням,
по выходным, по многим причинам, по приказу, по поручению,
по собственному желанию
2.Розкрити дужки.
Актуальність (в,у)провадження (в,у) Україні суспільного телебачення і радіомовлення доведена
(в,у)же самим фактом ухвалення Закону України “Про систему суспільного телебачення
і радіомовлення (в,у) Україні”. (В,У) цьому зв´язку цілком логічним продовженням
роботи щодо реалізації мало б стати передусім затвердження статусу суспільного телебачення
і радіомовлення України. 2. Головин Б.О. народився (в,у) Іванківському районі
Київської області (в,у) селі Обуховичі. 3. Потрібен елементарний порядок (в,у)
виконанні державних програм. 4. (В,у) попередні роки держава себе дискредитувала,
оголосивши виконання державних програм і не забезпечивши їх фінансування.
5. Державні програми (в,у)же профінансовано на 60 відсотків, і ми сподіваємося завершити
ці програми (в,у)же (в,у) цьому році. 6. (В,У) результаті здійснення адміністративної реформи (в,у)
Україні передбачається поступове формування механізму державного управління.
3.Написати частки разом, окремо, через дефіс зі словами:
(не) мічний; (не) слава; (не) боязкий, а хоробрий; (не) абиякий; (не) зважаючи;
(не) зчутися; (не) допустити; (не) досушити; (не) мовби; (не) ясний, а заплутаний;
(не) билиця; (не) добрий; (не) наче; (не) ук; (не) зайнятий справами; (не) до речі;
(не) з руки; (не) абищо; (не) года; (не) вирішене досі питання; (не) довіра;
(не) рішуче; (не) поспішаючи; (не) щадний; (не) інакше; (не) розуміючи; (не) має,
(казна) хто, коли (небудь), де (небудь), усе (таки), (таки) все
Тема 6. Синтаксичні структури ділових текстів
1.Відредагувати подані сполуки:
Ви сьогодні гарно виглядаєте, відкрити двері, Ви страшно красиво говорили,
дозвольте подякувати Вас, дякую Вас, здавати сесію, наголошувати про необхідність
оплачувати по рахункам, приймати участь, розписатись у відомості, хворіти гриппом,
це стосується до всіх, я вибачаюсь, я страшно пробачаюсь, являється моїм заступником
2.Вибрати правильні варіанти сполучення. Підкреслити їх.
Завідувач відділу - завідувач відділом; заслуговувати уваги - заслуговувати на увагу;
завдати шкоду - завдати шкоди; зазнати втрат - зазнати втрату;
доводимо до відома - доводимо для відома; дякуємо Вам - дякуємо Вас;
ігнорувати думку - ігнорувати думкою; хворіти ангіною - хворіти на aнгіну;
виступити у захист - виступити на захист; запобігати ушкодження - запобігати ушкодженням;
властиві для цієї професії риси - властиві цій професії риси.
3.Перекласти з російської мови на українську типові мовні звороти, що
вживають у розпорядних документах:
признать недействительным, руководствуясь «Положением о …», с целью надлежащей организации,
для выполнения постановления КМУ, ввиду вышеизложенного, внесение изменений в,
утвердить план действий, назначить на должность, на время отсутствия, привести решение
в действие в соответствие с, возложить ответственность на, согласовать с, ответственным за
… назначить, по всем вопросам, контроль за исполнением поручить, со дня его публикации,
заместитель директора, проект приказа согласован
Тема 7. Писемне й усне ділове мовлення
1.Записати текст заяви без помилок, відповідно до чинних вимог.
Директорові ВО „Промінь"
Миколаєнка Андр. Петр.,
що мешкає за
адресою: 02024, Київ-24,
вул. Шовковична, 3, кв.17.
Заява.
Прошу Вашого особистого дозволу, щоб прийняти мене на роботу до відділу комплектування
на посаду старшого інженера. Доповнення: копія
диплома про вищу освіт
у на одній сторінці в 1 прим., трудова книжка,
особовий листок з обліку кадрів в 1 прим.

5.04.12                                                               Андрій  Миколаєнко
2.Відредагувати текст службового листа, дотримуючись правил щодо його оформлення.
                              Директору ДП  “Полтаваавтотранссервіс”
                                                           Станкевичу О. В                                                                        

Шановний Олеже Валерієвичу,До Козельщинської районної державної адміністрації надійшли
звернення від голів сіл Пашківки та Пригарівки з питанням покращення автобусного сполучення з
м. Кременчуком та смт Козельщиною.
Прошу вас проголосити конкурс перевізників на організацію руха автобуса за маршрутом
Кременчуг – Калашники через населенні пункти Козельщину, Андрійки, Панасівку, Пригарівку, Пашківку, Булахи
 
З повагою,заступник голови районноїдержавної адміністрації                        Я.Кудряшов
3.Обрати тему усного публічного виступу, який буде презентовано на підсумковій очній сесії.
Надіслати викладачеві інформацію для ознайомлення:
ТЕМА, ПЛАН В??СТУПУ, ОСНОВНІ ТЕЗ??.
ТЕМА: «Патріотизм, духовність та моральність молодих українців»