Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Відділ кадрів

Тип работы: Курсова робота К-во страниц: 33 стр. Цена: 50 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ
Розділ 1. Технічні засоби та інформація в кадровому менеджменті
1.1. Комплекс технічних засобів й інформаційного забезпечення
відділу кадрів сучасної організації
1.2. Уніфіковані системи кадрової документації
1.3. Типологія технічних засобів системи управління персоналом і
визначення необхідної кількості
1.4. Розвиток інформаційних технологій в кадровому менеджменті
Розділ 2. Аналіз інформаційної складової системи управління на прикладі ТОВ "Веселка" (м. Полтава)
2.1. Коротка характеристика підприємства
2.2. Аналіз інформаційних потоків на підприємстві
2.2.1 Інформаційні потоки, які використовуються на підприємстві
2.2.1.1. Функції відділу кадрів
2.2.1.2. Опис документопотоків
2.2.1.3. Відділ кадрів – бухгалтерія
2.2.1.4. Відділ кадрів − Пенсійний фонд
2.2.1.5. Відділ кадрів – керівництво
2.1.6. Відділ кадрів − органи статистики
2.3. SWOT − аналіз інформаційної інфраструктури фірми
2.4. Оптимізація робочих процесів
2.5. Основні напрямки розвитку інформаційної інфраструктури
Висновки
Список виористаної літератури