Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Сучасний стан та шляхи вдосконалення роботи з персоналом органу місцевого самоврядування (на прикладя Кам'янської міської ради

Тип работы: Магістерська робота К-во страниц: 72 стр. Цена: 100 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи управління персналом в органах
місцевого самоврядування
1.1. Визначення основних понять та сучасних підходів до розгляду
проблематики управління персоналом в органах місцевого самоврядування 
1.2.Зарубіжний досвід управління персоналом в органах місцевого самоврядування:
можливості врахування в Україні
Розділ 2. Форми та методи управління персоналом в органах місцевого самоврядування
в Україні: проблеми та перспективи розвитку
2.1. Нормативно-правове регулювання питань управління персоналом в органах
місцевого самоврядування
2.2.Основні форми та методи управління персоналом в органах місцевого самоврядування
в Україні
Розділ 3. Напрями удосконалення управління персоналом в органах місцевого
самоврядування (на прикладі Кам'янської міської ради)
3.1. Перспективні напрями професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування
3.2.Удосконалення системи мотивації персоналу адміністрації Кам’янської міської ради
Висновки
Список використаної літератури